DANKO Hồ Chí Minh

Danko Logistics Co., Ltd. - Ho Chi Minh City Branch

Room 6A, CT-IN Building, 435 Hoang Van Thu Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax Code: 0101269568-001 
Tel: (+84-28) 3811 4033~36, Ext. 116
Fax: (+84-28) 3811 4037

E-mail: quangquyet@danko.com.vn
Website: www.danko.com.vn

 

Ban Giám đốc
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyễn Thanh Hải
CEO/ Managing Director
108
thanhhai@danko.com.vn
098 650 6879
Trần Quang Quyết
Branch Director
116
quangquyet@danko.com.vn
091 867 0369
Dịch vụ khách hàng và quan hệ đối ngoại
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyen Ngoc Anh
General Manager
ngocanh@danko.com.vn
090 344 5881
Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Lê Thị Huyền Nhâm (Lisa)
Sales Manager
111
sales.sgn05@danko.com.vn
0982 050 129
Nguyễn Trần Xuân Hòa (Harley)
Sales & Marketing
110
sales.sgn06@danko.com.vn
01658 552175
Phòng Điều hành & Giao nhận
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Lê Trọng Anh (Michael)
Operation Manager
108
tronganh@danko.com.vn
0903 445 883
Nguyễn Thanh Trang
Operation Executive
102
doc.sgn01@danko.com.vn
01676 154395
Lê Nhu Chi
Site Operation
105
nhuchi@danko.com.vn
0909 053013
Lê Minh Ước (William)
Site Operation
091 213 4548
Phòng Kế toán & Quản trị
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Trịnh Xuân Đức
Accounting Manager
119
xuanduc@danko.com.vn
01659 015 519
Trịnh Nguyễn Thanh Thủy
Accountant Executive
118
acc.sgn@danko.com.vn
0938 849 958
Đối tác khách hàng
 • 2122013-115836.jpg
 • 1562013-13750.png
 • 1562013-13742.png
 • 2122013-115628.jpg
 • 1562013-13619.png
 • 1562013-1369.png
 • 1562013-13559.png
 • 1562013-13550.png
 • 1562013-13539.png
 • 2122013-115511.jpg
 • 1562013-13519.png
 • 2122013-115425.jpg
 • 1562013-12742.png
 • 2122013-115335.gif
 • 27112013-23237.jpg
 • 1562013-12719.png
 • 2122013-115221.jpg
 • 2122013-115121.jpg
 • 2122013-115018.jpg
 • 2122013-114915.jpg
 • 27112013-224233.jpg
 • 1562013-11836.png
 • 2122013-113251.jpg