Thông tin hữu ích

Hải quan lên tiếng việc truy thu 700 tỷ đồng thuế từ doanh nghiệp sữa

Lãnh đạo ngành hải quan khẳng định, “chất béo khan của bơ” và “chất béo khan từ sữa” vốn là hai dòng hàng với mức thuế khác nhau chứ không phải cùng mã hàng hóa như ý kiến từ phía các doanh nghiệp sữa.

Trả lời thắc mắc về việc chấp nhận cho doanh nghiệp khai hai mặt hàng cùng mã hàng hóa những năm qua, lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho rằng “có những mặt hàng rất phức tạp.” Đây cũng là lý do ngành hải quan cần kiểm tra sau thông quan để phát hiện các tình huống tương tự.

 

Tuy nhiên, việc áp dụng mã số theo hai dòng riêng biệt theo các doanh nghiệp là “không đúng” và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Từ đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính không ban hành các quyết định ấn định thuế và thu hồi các thông báo yêu cầu nộp bổ sung thuế.

http://cafebiz.vn/thi-truong/hai-quan-len-tieng-viec-truy-thu-700-ty-dong-thue-tu-doanh-nghiep-sua-20151202164713122.chn

Đối tác khách hàng
 • 2122013-115836.jpg
 • 1562013-13750.png
 • 1562013-13742.png
 • 2122013-115628.jpg
 • 1562013-13619.png
 • 1562013-1369.png
 • 1562013-13559.png
 • 1562013-13550.png
 • 1562013-13539.png
 • 2122013-115511.jpg
 • 1562013-13519.png
 • 2122013-115425.jpg
 • 1562013-12742.png
 • 2122013-115335.gif
 • 27112013-23237.jpg
 • 1562013-12719.png
 • 2122013-115221.jpg
 • 2122013-115121.jpg
 • 2122013-115018.jpg
 • 2122013-114915.jpg
 • 27112013-224233.jpg
 • 1562013-11836.png
 • 2122013-113251.jpg