DANKO Hà Nội

 

DANKO Logistics Co., Ltd. 

Address: G8, Thang Long International Village, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

Tax code: 0101269568

Tel.: +84-24-3776 2460; Fax: +84-24-3776 2461

Email: sales@danko.com.vn

Website: www.danko.com.vn 

Ban Giám đốc
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyễn Thanh Hải
CEO/ Managing Director
108
thanhhai@danko.com.vn
098 560 6879
Nguyễn Ngọc Anh
General Manager
109
ngocanh@danko.com.vn
090 344 5881
Dịch vụ khách hàng và quan hệ đối ngoại
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyen Ngoc Anh
General Manager
ngocanh@danko.com.vn
090 344 5881
Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Phan Thị Nguyệt Hồng
Sales Manager
105
nguyethong@danko.com.vn
091 522 0152
Nguyễn Thị Phương
Sales Executive
114
phuongnt@danko.com.vn
0903 119 392
Trần Thị Hà
Sales Executive
115
tranha@danko.com.vn
096 4557 406
Dương Minh Trang
Sales Executive
124
duongtrang@danko.com.vn
01688 77 9800
Đồng Thị Hải Anh
Sales Executive
117
anhdh@danko.com.vn
091 239 5668
Nguyễn Thị Hoài Thu
Sales Executive
112
hoaithu@danko.com.vn
094 804 4195
Pham Linh Trang
Sales Executive
118
linhtrang@danko.com.vn
097 760 1628
Phòng Điều hành & Giao nhận
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Bùi Việt Trang
Operation Manager
106
viettrang@danko.com.vn
091 204 2622
Đỗ Thị Hoa
Operation Executive
120
import1.han@danko.com.vn
098 8964 817
Nguyễn Thị Huyên
Operation Executive
102
docs.han@danko.com.vn
098 675 3883
Lê Thị Mai
Operation Executive
103
docs1.han@danko.com.vn
0983446490
Lê Ngọc Trâm
Operation Executive
107
ngoctram@danko.com.vn
0989375969
Phùng Thị Hải Anh
Operation Executive
123
docs1.han@danko.com.vn
094 5587 102
Bùi Huyền
Operation executive
111
docs4.han@danko.com.vn
0936-856-097
Phạm My
Operation executive
110
import.han@danko.com.vn
016 6589 3151
Đinh Hằng
Operation executive
122
docs5.han@danko.com.vn
094 865 7648
Nguyen Thanh Hoa
Operation Executive
124
docs3.han@danko.com.vn
090 471 2588
Do Thu Ha
Operation Executive
119
import2.han@danko.com.vn
093 638 2922
Nguyễn Hồng Phước
Operation Executive
0983346386
Nguyễn Đức Thọ
Operation Executive
0979421628
Tạ Hoàng Long
Operation Executive
103
hoanglong@danko.com.vn
0904631053
Nguyen Thanh Tung
Operation Executive
096 750 3119
Phương Văn Phúc
Operation Executive
0942911985
Nguyễn Ngọc Minh
Operation Executive
0988330607
Hoàng Quốc Huy
Operation Executive
094 335 6097
Ngô Văn Thành
Operation Executive
0167 445 3368
Nguyễn Thế Nghĩa
Operation executive
096 900 1986
Nguyễn Việt Hùng
Driver
0912640343
Tiêu Văn Hiền
Driver
0981 075 886
Nguyễn Thế Chuyên
Driver
0973 713 992
Nguyễn Văn Hùng
Driver
0986 993 558
Nguyễn Văn Nam
Driver
0978678013
Lê Tư Hà
Driver
0976811954
Nguyễn Như Dẫn
Driver
0164 6076 096
Phòng Kế toán & Quản trị
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyễn Thị Thu Trang
Accounting Manager
116
thutrang@danko.com.vn
0166-909-4983
Nguyễn Thùy Linh
Cashier
110
linhnt@danko.com.vn
0973347148
Nguyễn Thị Hiền
Accounting Executive
104
hiennt@danko.com.vn
0969942686
Đoàn Thị Oanh
Accounting Executive
116
oanhdt@danko.com.vn
0976 048 699
Đỗ Thị Hồng Nhung
Accounting Executive
104
hongnhung@danko.com.vn
0167 465 1434
Lê Hoàng Yến
Accounting Executive
110
hoangyen@danko.com.vn
0989.908.174
Hà Thị Phương
Admin Executive
098 9845 879
Đối tác khách hàng
 • 2122013-115836.jpg
 • 1562013-13750.png
 • 1562013-13742.png
 • 2122013-115628.jpg
 • 1562013-13619.png
 • 1562013-1369.png
 • 1562013-13559.png
 • 1562013-13550.png
 • 1562013-13539.png
 • 2122013-115511.jpg
 • 1562013-13519.png
 • 2122013-115425.jpg
 • 1562013-12742.png
 • 2122013-115335.gif
 • 27112013-23237.jpg
 • 1562013-12719.png
 • 2122013-115221.jpg
 • 2122013-115121.jpg
 • 2122013-115018.jpg
 • 2122013-114915.jpg
 • 27112013-224233.jpg
 • 1562013-11836.png
 • 2122013-113251.jpg