Bản tin Danko
Năm 2013, lượng bốc xếp hàng hoá của Thượng Hải đạt mốc 33,620 triệu TEU, tăng từ 32,530 triệu TEU của năm 2012 và 31,740 triệu TEU của năm 2011. Như vậy, trên thực tế, tính theo lượng bốc xếp hàng hóa, Thượng Hải đã trở thành cảng biển lớn ...
Phép lịch sự ở bàn ăn, Người phương Tây có nhiều quy tắc về phép lịch sự....
1 2 
Đối tác khách hàng
 • 2122013-115836.jpg
 • 1562013-13750.png
 • 1562013-13742.png
 • 2122013-115628.jpg
 • 1562013-13619.png
 • 1562013-1369.png
 • 1562013-13559.png
 • 1562013-13550.png
 • 1562013-13539.png
 • 2122013-115511.jpg
 • 1562013-13519.png
 • 2122013-115425.jpg
 • 1562013-12742.png
 • 2122013-115335.gif
 • 27112013-23237.jpg
 • 1562013-12719.png
 • 2122013-115221.jpg
 • 2122013-115121.jpg
 • 2122013-115018.jpg
 • 2122013-114915.jpg
 • 27112013-224233.jpg
 • 1562013-11836.png
 • 2122013-113251.jpg