Tin tức

Cảng Rotterdam

Cảng biển hoa lệ và cảng biển lớn nhất châu Âu.
Cảng Rotterdam

 Nằm ở thành phố Rotterdam (Hà Lan), cảng Rotterdam là hải cảng lớn nhất châu Âu. Rotterdam còn được phong danh hiệu là cảng biển lớn nhất thế giới và là một trong những cái nôi của ngành hàng hải thế giới.

cang-bien-danko

Cảng Rotterdam

 

Nguồn: danko.com.vn

Đối tác khách hàng
 • 2122013-115836.jpg
 • 1562013-13750.png
 • 1562013-13742.png
 • 2122013-115628.jpg
 • 1562013-13619.png
 • 1562013-1369.png
 • 1562013-13559.png
 • 1562013-13550.png
 • 1562013-13539.png
 • 2122013-115511.jpg
 • 1562013-13519.png
 • 2122013-115425.jpg
 • 1562013-12742.png
 • 2122013-115335.gif
 • 27112013-23237.jpg
 • 1562013-12719.png
 • 2122013-115221.jpg
 • 2122013-115121.jpg
 • 2122013-115018.jpg
 • 2122013-114915.jpg
 • 27112013-224233.jpg
 • 1562013-11836.png
 • 2122013-113251.jpg