DANKO Hải Phòng

 

Danko Logistics Co., Ltd. - Hai Phong Branch

Address: R. 436, 4th floor, No. 3, Le Thanh Tong road, Thanh Dat Building, May To ward, Ngo Quyen district, Hai Phong  City, S.R Viet Nam

Tax code: 0101269568
Tel.: +84- 225- 883 1879;
Fax: +84- 225– 883 1539

Email: docs.hpg@danko.com.vn
Website:
www.danko.com.vn

 

Ban Giám đốc
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyen Thanh Hai
Managing Director
thanhhai@danko.com.vn
098 650 6879
Tran Van Tan
Branch Manager
tantran@danko.com.vn
091 237 2128
Dịch vụ khách hàng và quan hệ đối ngoại
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyen Ngoc Anh
General Manager
ngocanh@danko.com.vn
090 344 5881
Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Tran Van Tan
Branch Manager
tantran@danko.com.vn
091 237 2128
Phòng Điều hành & Giao nhận
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Bui Thi Hai
Operation Executive
docs.hpg@danko.com.vn
093 695 5066
Nguyen Thanh Tung
Operation Executive
096 750 3119
Nguyen Ngoc Ha
Operation Executive
098 619 3101
Phòng Kế toán & Quản trị
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyen Thi Thu Trang
Accounting Manager
thutrang@danko.com.vn
0166 909 4983
Đối tác khách hàng
 • 2122013-115836.jpg
 • 1562013-13750.png
 • 1562013-13742.png
 • 2122013-115628.jpg
 • 1562013-13619.png
 • 1562013-1369.png
 • 1562013-13559.png
 • 1562013-13550.png
 • 1562013-13539.png
 • 2122013-115511.jpg
 • 1562013-13519.png
 • 2122013-115425.jpg
 • 1562013-12742.png
 • 2122013-115335.gif
 • 27112013-23237.jpg
 • 1562013-12719.png
 • 2122013-115221.jpg
 • 2122013-115121.jpg
 • 2122013-115018.jpg
 • 2122013-114915.jpg
 • 27112013-224233.jpg
 • 1562013-11836.png
 • 2122013-113251.jpg