Quy định mới về Doanh nghiệp ƯU TIÊN khi làm thủ tục Hải quan

  • 22/02/2019
  • 162 lượt xem

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 quy định áp dụng chế...

Cảng biển và sân bay

  • 05/07/2018
  • 400 lượt xem

CÁC CẢNG BIỂN VÀ SÂN BAY CHÍNH CỦA VIỆT NAM Cảng Biển * Cảng Hồ Chí Minh (HCM) nằm ở phía nam Việt Nam, là một trong các cảng lớn nhất Việt Nam, là trung...