Cảng biển và sân bay

  • 05/07/2018
  • 203 lượt xem

CÁC CẢNG BIỂN VÀ SÂN BAY CHÍNH CỦA VIỆT NAM Cảng Biển * Cảng Hồ Chí Minh (HCM) nằm ở phía nam Việt Nam, là một trong các cảng lớn nhất Việt Nam, là trung...