Chi nhánh

DANKO Hà Nội – Head Office

DANKO Logistics Co., Ltd.

Address: G8, Thang Long International Village, Cau Giay District, Ha Noi, Viet NamTax code: 0101269568

Tel.: +84-24-3776 2460; Fax: +84-24-3776 2461

Email: sales@danko.com.vn

Website: www.danko.com.vn

Xem chi tiết

DANKO Đà Nẵng

Xin vui lòng liên hệ với Danko Hà Nội để tìm hiểu thông tin hoặc vận chuyển hàng hóa

Xem chi tiết

DANKO Hải Phòng

Danko Logistics Co., Ltd. – Hai Phong Branch

Address: R. 436, 4th floor, No. 3, Le Thanh Tong road, Thanh Dat Building, May To ward, Ngo Quyen
district, Hai Phong  City, S.R Viet NamTax code: 0101269568Tel.: +84- 225- 883 1879; Fax: +84- 225– 883 1539Email: docs.hpg@danko.com.vnWebsite: www.danko.com.vnXem chi tiết

DANKO Hồ Chí Minh

Danko Logistics Co., Ltd. – Ho Chi Minh City Branch

Address: Room 6A, CT-IN Building, 435 Hoang Van Thu Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

Tax Code: 0101269568-001

Tel: (+84-28) 3811 4033~36, Ext. 116

Fax: (+84-28) 3811 4037

E-mail:

quangquyet@danko.com.vn

Website:

www.danko.com.vn

Xem chi tiết