DANKO Đà Nẵng

Xin vui lòng liên hệ với Danko Hà Nội để tìm hiểu thông tin hoặc vận chuyển hàng hóa

 

Ban Giám đốc
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyễn Thanh Hải
CEO/ Managing Director
thanhhai@danko.com.vn
098 650 6879
Dịch vụ khách hàng và quan hệ đối ngoại
Chưa có tin nào
Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
Chưa có tin nào
Phòng Điều hành & Giao nhận
Chưa có tin nào
Phòng Điều hành & Giao nhận
Chưa có tin nào
Phòng Kế toán & Quản trị
Chưa có tin nào