DANKO Hà Nội

DANKO Logistics Co., Ltd.

Address: G8, Thang Long International Village, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

Tax code: 0101269568

Tel.: +84-24-3776 2460; Fax: +84-24-3776 2461

Email: sales@danko.com.vn

Website: www.danko.com.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC
Người phụ trách Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (skype)
Nguyễn Thanh Hải
C.E.O & Managing Director
108
thanhhai@danko.com.vn
098 560 6879
Nguyễn Ngọc Anh
General Manager
109
ngocanh@danko.com.vn
090 344 5881
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
Người phụ trách Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến(skype)
Nguyen Ngoc Anh
General Manager
ngocanh@danko.com.vn
090 344 5881
PHÒNG KINH DOANH & TIẾP THỊ
Người phụ trách Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (skype)
Phan Thị Nguyệt Hồng
Sales Manager
105
nguyethong@danko.com.vn
091 522 0152
Nguyễn Thị Phương
Sales Executive
119
phuongnt@danko.com.vn
090 3 119 392
Duong Minh Trang
Sales Executive
112
duongtrang@danko.com.vn
0388 77 9800
Nguyễn Khánh
Sales Executive
113
nguyenkhanh@danko.com.vn
091 1332066
nguyenkhanh_17
Nguyễn Thị Hoài Thu
Sales Executive
112
hoaithu@danko.com.vn
094 804 4195
Bùi Khánh Huy
Sales Executive 
118
khanhhuy@danko.com.vn
0866676939
khanhhuy.ncv
Hoàng Nguyên Hưng
Sales Executive
112
hoanghung@danko.com.vn
0963944410
 hoanghung@danko.com.vn
PHÒNG ĐIỀU HÀNH & GIAO NHẬN
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến(skype)
Bùi Việt Trang
Operation Manager
106
viettrang@danko.com.vn
0912042622
Phạm Thị Hòa
Operation Executive
119
import3.han@danko.com.vn
0355 485 789
Vũ Thùy Dung
Operation Executive
107
docs6.han@danko.com.vn
098 5468124
Lê Thị Mai
Operation Executive
103
docs1.han@danko.com.vn
0983446490
Lê Ngọc Trâm
Operation Executive
107
ngoctram@danko.com.vn
0989375969
Ngô Thị Châu
Operation Executive
120
import1.han@danko.com.vn
0986872333
Trần Thị Quỳnh Phương
Operation executive
110
import.han@danko.com.vn
0927311977
Đinh Hằng
Operation executive
122
docs5.han@danko.com.vn
094 865 7648
Vũ Hồng Quân Operation Executive
docs3.han@danko.com.vn 
0775331990
quanvh2205
Do Thu Ha
Operation Executive
102
docs1.han@danko.com.vn
093 638 2922
Nguyễn Hồng Phước
Operation Executive
124
hongphuoc@danko.com.vn
098 334 6386
a4bce56b89009a
Nguyễn Đức Thọ
Operation Executive
0979421628
Tạ Hoàng Long
Operation Executive
hoanglong@danko.com.vn
0904631053
Nguyen Thanh Tung
Operation Executive
096 750 3119
Phương Văn Phúc
Operation Executive
0942911985
Nguyễn Ngọc Minh
Operation Executive
0988330607
Hoàng Quốc Huy
Operation Executive
094 335 6097
Dinh Van Nam
Operation Executive
0167 936 1993
Nguyễn Thế Nghĩa
Operation Executive
0934588336
Nguyễn Việt Hùng
Driver
091 264 0343
Le Van Long
Driver
098 438 8448
Nguyễn Thế Chuyên
Driver
097 371 3992
Nguyễn Văn Hùng
Driver
098 699 3558
Nguyễn Văn Nam
Driver
097 867 8013
Lê Tư Hà
Driver
0976811954
Nguyễn Như Dẫn
Driver
016 4607 6096
Ngo Dinh Phien
Driver
0969 678 691
PHÒNG KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (skype)
Nguyễn Thị Thu Trang
Accounting Manager
thutrang@danko.com.vn
0166-909-4983
Trịnh Xuân Đức
Accounting Manager
116
xuanduc@danko.com.vn 0981 555 879
Dương Hằng
Accounting Executive
116
accounting1.han@danko.com.vn
0985772691
duonghang.91
Đoàn Thị Oanh
Accountant Executive
116
oanhdt@danko.com.vn
0976 048 699
Nguyễn Thùy Linh Cashier 110 accounting3.han@danko.com.vn 0973347148 Nguynthylinh
Thái Hà
Accounts Executive
104
accounting4@danko.com.vn
0964.001.512
b56622a5ecfe5998
Trương Thị Thu Huyền Accounts Executive
104
accounting2.han@danko.com.vn
0969.802.226
eb1c16053e5677d6
Le Thi Thanh Thuy
Admin Executive
0169 508 2076