DANKO Hồ Chí Minh

Danko Logistics Co., Ltd. – Ho Chi Minh City Branch

Room 6A, CT-IN Building, 435 Hoang Van Thu Str., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax Code: 0101269568-001
Tel: (+84-28) 3811 4033~36, Ext. 116
Fax: (+84-28) 3811 4037
E-mail: quangquyet@danko.com.vn
Website: www.danko.com.vn

Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyễn Thanh Hải
CEO/ Managing Director
108
thanhhai@danko.com.vn
098 650 6879
Trần Quang Quyết
Branch Director
116
quangquyet@danko.com.vn
091 867 0369
Dịch vụ khách hàng và quan hệ đối ngoại
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyen Ngoc Anh
General Manager
ngocanh@danko.com.vn
090 344 5881
Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Lê Trọng Anh (Michael)
Sales Manager
111
tronganh@danko.com.vn
0903 445 883
Tran Thi Nhu Duyen (Sunny)
Sales Executive
114
sales.sgn03@danko.com.vn
090 549 5517
Le Nguyen Loan Anh (Rosie)
Sales Executive
112
sales.sgn04@danko.com.vn
0163 680 0975
Pham Thi Bich Dung (Suzy)
Sales Executive
110
sales.sgn02@danko.com.vn
093 185 2330
Nguyen Thi Hong Ngoc (Ruby)
Sales Executive
113
sales.sgn01@danko.com.vn
093 925 1639
Phòng Điều hành & Giao nhận
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Nguyễn Thanh Trang
Vice Manager
108
doc.sgn01@danko.com.vn
01676 154395
Nguyen Thi Thanh Nguyen (Anna)
Document Executive
107
doc.sgn@danko.com.vn
0167 666 9056
Lê Nhu Chi
Site Operation
105
nhuchi@danko.com.vn
0909 053013
Vo Quynh Dao
Operation Executive
102
doc.sgn02@danko.com.vn
096 338 1566
Lê Minh Ước (William)
Site Operation
106
ops.sgn01@danko.com.vn
091 213 4548
La Duc Tuyen
Site Operation
104
ops.sgn@danko.com.vn
090 316 0806
Phòng Kế toán & Quản trị
Người phụ trách
Chức vụ
EXT
Email
Di động
Hỗ trợ trực tuyến (Skype)
Trịnh Xuân Đức
Accounting Manager
119
xuanduc@danko.com.vn
01659 015 519
Trịnh Nguyễn Thanh Thủy
Accountant Executive
118
acc.sgn@danko.com.vn
0938 849 958